Agile Organisasjoner

Dato: 12. mai 2020

Skrevet av: Marte Veimo

AI-lykken starter med menneskene du har i dag

For å dra nytte av mulighetene som kommer med kunstig intelligens, må HR starte med å i større grad utnytte potensialet til menneskene som er i organisasjonen i dag, mener professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School, Julian Birkinshaw.

Julian Birkinshaw

Den kjente forfatteren og tankelederen innenfor entreprenørskap, innovasjon og ledelse kommer til HR Tech-konferansen med foredraget «Rethinking Organization in the Age of Agility, Digitization and AI». 

– Hva er det aller viktigste spørsmålet HR bør være opptatt av nå, på full fart inn i den nye æraen?

– Det er å forstå og finne ut av hvordan man til fulle kan utnytte talentet og potensialet til folk som allerede er i organisasjonen. De fleste virksomheter gjør en dårlig jobb her, fordi man fremdeles jobber med en tradisjonell tilnærming til ledelse, som favoriserer kontroll og konformitet framfor kreativitet og handlingsfrihet, mener Birkinshaw.

Dernest bør HR spørre seg om hvordan man kan bygge en arbeidsstyrke med de riktige ferdighetene og holdningene som trengs for å kunne konkurrere i morgendagens high-tech-tilværelse.

– Dette krever tid, og at man tenker litt annerledes, påpeker professoren.

Forstå hvordan teknologien kan anvendes

Ikke minst krever det at HR-ledere holder seg oppdatert på nye teknologitrender, som kunstig intelligens (AI).

– Du trenger ikke å skjønne deg på selve teknologien, men du må forstå hvordan den kan anvendes, sier han og gir et eksempel:

– Du må vite forskjellen på robotprosessautomatisering, som handler om å bruke teknologi for å effektivisere enklere oppgaver, og prediktiv analyse, som handler om å bruke avansert AI i komplisert problemløsning eller beslutningstaking.   

En god generell forståelse for AI er avgjørende når HR adresserer viktige tema som organisasjonsdesign og -utvikling, samt trening og utvikling av ansatte. – Man må tenke nytt om de individuelle rollene. Mange jobber kan i dag delvis bli satt ut til teknologi. Her har HR en viktig rolle å spille slik at man treffer riktig på miksen av mennesker og maskiner, sier Birkinshaw.

Sats på riktige grunnferdigheter og bygg ledere

I rekrutteringen er det viktig å få inn folk som har det han kaller de riktige grunnferdighetene – altså evner som kan utvikles. Og ikke bare når det gjelder teknologi.

– I en AI-verden er kreativitet, intuisjon, dømmekraft og nettverksbygging i ferd med å bli enda viktigere egenskaper, poengterer han.

Birkinshaw påpeker at det tar tid å endre kultur i store organisasjoner, men han har sterk tro på forestillingen om at en enkelt leder kan skape en mikrokultur i sin enhet ganske fort – gjennom å være rollemodell for og aktivt fremme den adferden man ønsker.

– Som HR-leder er det derfor jobben din å plukke opp de lederne i organisasjonen som tar ansvar for å skape en dynamisk og progressiv kultur, og å støtte aktiviteten deres, slik at andre igjen kan lære av dem.

 Krever mot på toppen

– Vi vet jo ikke hva som kommer av ny teknologi og hvordan det vil påvirke arbeidet. Er det mulig å skape en kultur som er klar for hva enn som måtte komme?

– Ja!  Organisasjoner trenger folk som synes framtiden virker spennende og som har lyst til å gripe de mulighetene de ser. Det krever ikke en klar formening om hva framtiden vil innebære – det krever bare et åpent sinn og, hos dem på toppen, også mot til å la andre ta ansvar for å skape organisasjonens framtid, sier Julian Birkinshaw.


Se program og påmelding til HR Tech 2020 Digitalt her:

Forside program HR Tech 2020 Digitalt

                                                             

Artikkelen ble første gang publisert 3. desember 2019

Relaterte saker

Kunstig Intelligens 1

Kompetanseutvikling

Et arbeidsliv i endring – hvordan påvirker dette behovet for kompetanse?

Vi har i løpet av de siste få år sett hvordan fremvoksende teknologier har endret utførelsen av arbeid i enkelte bransjer hvor noen oppgaver er blitt overflødige samtidig som andre oppgaver eller jobber er blitt skapt.

Kunstig Intelligens 1

Menneske + Maskin: Svaret på fremtidens arbeidsutfordringer

​Bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet har blitt en naturlig del av digitaliseringen. Dette skaper entusiasme hos mange, men også usikkerhet. Det er skrevet mye om at roboter overtar jobbene våre, men egentlig handler det om å forstå mulighetsrommet som ligger i smart bruk av kunstig intelligens og ny teknologi. 

Robot Jordklode

Arbeidslivet i 2029 - tech trender

Velkommen til en reise inn i fremtiden til året 2029 hvor datamaskinene har like høy prosesseringskraft som den menneskelige hjerne. Det medfører at maskiner kan gjøre stort sett alt det et menneske kan, bare raskere og bedre.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!