Toppbanner Hru 2020

Dato: 14. januar 2020

Skrevet av: Ingvild Johnson Foto: Nick Fewings

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2020

I årets HR-undersøkelse setter vi fokus på hva virksomhetene i dag gjør for å kunne være tilpasningsdyktige. Vi har også sett på hvilke endringer virksomhetene mener de kommer til å gjøre fremover for å kunne møte omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter.

De siste årene har store og viktige arbeidslivstrender truffet virksomheter med full kraft. Og noe av forutsetningen for å oppnå fordeler knyttet til disse endringene har vært å styrke evnen til å tilpasse seg stadig raskere og smidigere.

Årets undersøkelse er et samarbeid mellom de nordiske HR-foreningene og EY i Norden slik at vi får et felles nordisk perspektiv på hvilken retning utviklingen går.

Trendene i undersøkelsen er delt inn i fire kategorier:

  • Å lede for endring
  • Organisering for endring
  • Sette arbeidsstyrken i stand til å arbeide på nye måter
  • Barrierer for endring

Deltar du på presentasjonsmøte vil du få en gjennomgang av utvalgte funn fra rapporten. Rapporten gjøres tilgjengelig for medlemmer på hrnorge.no i løpet av den etterfølgende uken.  

Presentasjonsmøtene er gratis og åpne for alle. Møtene arrangeres i fem byer på følgende datoer: 

Ålesund - tirsdag 4 februar kl. 09.00-11.00

Trondheim - onsdag 5 februar kl. 09.00 – 11.00

Bergen - torsdag 6 februar kl. 09.00 – 11.00

Stavanger - fredag 7 februar kl. 09.00 – 11.00 

Oslo - torsdag 13 februar kl. 09.00-11.00

Oslo - fredag 14 februar kl. 09.00-11.00 

Relaterte saker

Hru 2020 Thumb Video

Organisasjonsdesign

HR-undersøkelsen 2020 - presentasjon del 1 og 2

I samarbeid med EY har vi hatt gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere. Her får du en kort presentasjon av to av de fire hovedområdene rapporten omfatter.

Hru 2020 Thumb Video

Organisasjonsdesign

HR-undersøkelsen 2020 - presentasjon del 3 og 4

I samarbeid med EY har vi hatt gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere. Her får du en kort presentasjon av del 3 og 4 av de fire hovedområdene rapporten omfatter.

Hru 2020 Ny

Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2020»

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!