Eu Personvernlov

GDPR for HR på norsk og engelsk

Er din virksomhet klar for nytt personvernregelverk? Her får du oppdaterte veiledninger på norsk og engelsk for hvordan du kan gå frem i ditt arbeid med GDPR.

HR Norge har utarbeidet en veileder som skal gjøre det enklere for virksomhetene å tilpasse rutinene til det nye regelverket som trer i kraft om kort tid. 

- Veilederen bør i utgangspunktet bli en norm til etterlevelse. Mange bedrifter vet for eksempel ikke hva de skal gjøre med CVer, lønnsslipper og helseopplysninger, forteller Bolstad. 

Hva bør norske virksomheter gjøre nå (kilde Datatilsynet) 

 • Ha en oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler. Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Sørg for å ha en slik oversikt. Det er et krav som gjelder også etter dagens behov.
 • Sørg for å oppfylle dagens lovkrav. Overgangen til de nye reglene blir lettere om dere etterlever kravene i personopplysningsloven, som gjelder i Norge i dag. Har dere gode rutiner for internkontroll som fungerer etter hensikten og er kjent i organisasjonen, er det lettere å få oversikt over hva dere må endre.
 • Sett dere inn i det nye regelverket. Dere finner forordningsteksten på Datatilsynets nettsider. Der fyller vi også på med artikler om de nye reglene etter hvert som vi utarbeider dem.
 • Lag rutiner for å følge de nye reglene. Gå gjennom rutinene dere har for behandling av personopplysninger. Oppdater dem etter nytt regelverk der det trengs. Dokumenter de nye rutinene, og legg en plan for nødvendige endringer. Er systemene deres laget for å ivareta kravet til innebygd personvern, dataportabilitet og personvern som standardinnstilling? Klarer dere å fange opp og besvare henvendelser fra borgerne innen en måned? Endringer i systemer og rutiner tar tid. Begynn allerede nå!


  Gdpr

  GDPR veiledning for HR

  Her får du en GDPR veileder spesielt utarbeidet for deg som jobber i HR

  Gdpr

  GDPR veiledning for HR - med mulighet for egne notater

  I dette dokumentet kan du selv fylle inn ønsket tekst i feltene markert med blått.

  Forsidebilde Gdpr Engelsk

  GDPR guide for HR in English

  See our guide to GDPR for HR professionals, now available in English.

  Forsidebilde Gdpr Engelsk

  GDPR guide for HR in English - note version

  Personalise the guide to fit your company needs.

  Veilederen er tilgjengelig for medlemmer i HR Norge.

  Er din virksomhet medlem i HR Norge? Som virksomhetsmedlem får ALLE tilgang til alle medlemsfordelene i HR Norge.

  Hva innebærer et medlemskap:

  • Virksomheten betaler et medlemskap som dekker alle ansatte i virksomheten
  • Alle ansatte får gratis tilgang og innlogging til +artikler, videoer og annet fagstoff på hrnorge.no
  • Alle ansatte kan delta på konferanser, kurs, medlemsmøter, studier og nettverk til medlemspris
  • Gratis annonsering av ledige stillinger som eksponeres for 12000 følgere på vårt nyhetsbrev
  • Rådgivning for virksomheten og mulighet til å engasjere vår kompetanse i forbindelse med intern kompetanseutvikling i virksomheten

  Les mer om medlemsfordelene i HR Norge her.

  Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!