Kompetanseutvikling

Thumbnail Linn Gevoll Havrad Berntzen

Talent management

Hva er “Best Practice” i Performance Management?

I dette webinaret hører du Linn Gevoll (PhD), Head of Performance Management, Nordea snakke om tre forskjellige elementer, med formål å starte en faktabasert diskusjon om hvordan de jobber med Performance Management for å oppnå mest mulig verdiskaping.

Even Bolstad Bjornar Lowe Skas

Kompetanseutvikling

For dårlig tid til å lære

Korona har lært oss mye nytt. Da krisen kom, var det mange som innoverte, lærte og samarbeidet mer på tvers. Men nå tyder mye på at vi er på vei tilbake mot gamle synder.

Gutt Pil Og Bue Thumb

Kompetanseutvikling

En av fem virksomheter mangler viktig kompetanse

Mange virksomheter har ikke riktig sammensetning av kompetanser. Noen mangler også oversikt over hva de har og hva de trenger i fremtiden. Særlig offentlig sektor har problemer. Nær hver tredje offentlige virksomhet mangler kompetansen som skal til for å utføre samfunnsoppdraget sitt. Likevel er det få, både i privat og offentlig sektor, som bruker koronatiden til ekstra krafttak på kompetanseutvikling. Dette viser fersk undersøkelse fra HR Norge.

Camilla Tepfers Thumb Video

Kompetanseutvikling

Fremtidens kompetansebehov

Offentlig sektor må forholde seg til fremtidens kompetansebehov på en annen måte enn tidligere. Hvordan skal man levere på livslang læring, samtidig som man skal effektivisere arbeidsprosesser og står i store omstillinger? Her får du Camilla Tepfers foredrag om fremtidens kompetansebehov fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Kompetanseutvikling 1

Kompetanseutvikling

Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse

Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig for samfunnet for øvrig, og det kan argumenteres for at dette blir stadig viktigere (World Economic Forum, 2018)

Kunstig Intelligens 1

Kompetanseutvikling

Et arbeidsliv i endring – hvordan påvirker dette behovet for kompetanse?

Vi har i løpet av de siste få år sett hvordan fremvoksende teknologier har endret utførelsen av arbeid i enkelte bransjer hvor noen oppgaver er blitt overflødige samtidig som andre oppgaver eller jobber er blitt skapt.

Laering Pa Jobb

Kompetanseutvikling

Learn or die

Ansvar for egen læring stopper ikke etter avlagt eksamen. Å utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap er like relevant og viktig i arbeidslivet. Ikke minst er det helt nødvendig.

Forside Hru 2018 Thumb

Kompetanseutvikling

A need to develop interpersonal skills

The waves of digitalisation are still disrupting business, and many companies have come far in exploiting the possibilities digitalisation presents. However, one of the challenges identified by our 2018 HR study (see Figure), was not just digitalization, but the critical skills of the leaders and workers required to cooperate in new ways and with shifting business models.

Teo Haren Video Thumb

Kompetanseutvikling

Kreativitet – en kritisk kompetanse for fremtiden

Teo Härén er kreativitetsforfatter og har de siste 20 årene jobbet heltid med kreativitetsutvikling i mer enn 25 land. Med inspirerende eksempler, morsomme fakta og utfordrende spørsmål fikk han publikum på Kompetansedagene 2019 til å reflektere over sitt eget kreative potensial. Både på jobben, men også privat.

Kompetansedagene 2019 Linked In Og Fb

Kompetanseutvikling

Takeaways fra Kompetansedagene 2019

HR Norges todagerskonferanse Kompetansedagene ble arrangert 14. og 15. mai med mange fornøyde deltakere. Deltakerne fikk med seg verdifull læring om hva HR må gjøre for å møte fremtidens kompetansebehov, og hvilke muligheter som ligger i teknologi, kultur og endring av organisering.

Ingeborg Holten Video

Talent management

Hva skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer?

Sporveiens talent- og trainee program skal sørge for tilførsel og utvikling av kritisk kompetanse for fremtiden, og å bygge omdømme. Gikk du glipp av Ingeborg Holten sitt foredrag om Sproveiens treainee program på HR-konferansen for offentlig sektor i januar kan du se og høre dette her.

Sven Video2 Ny

Kompetanseutvikling

Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav

HR Norge har tatt dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss på grunn av dette. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning vil vi møte? Gikk du glipp av medlemsmøtene Reskilling - et arbeidsliv i endring i høst får du muligheten til å se og høre dette her.

Nordmenn Utakt Robot Thumb

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling – behov, forventning og handling

Digitalisering, jobbautomatisering og endringer i ansattes forventninger er sentrale spørsmål som svært mange virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor. Hva betyr dette og hvordan skal vi håndtere det?

Leaders

Talent management

Rettferdighet som viktig driver av effektiviteten i prestasjonsledelse

For få år siden sveipet en fornyelsesvind over prestasjonsledelse og mange av de gamle praksiser innen området ble lagt til side til fordel for hyppige tilbakemeldinger, uformelle samtaler og smidighet i målsettinger. Fokus ble endret fra tilbakeskuende prestasjonsvurderinger til mer utviklingsorienterte samtaler.

Kompetanseutvikling 1

Kompetanseutvikling

Temaark kompetanseutvikling

Her finner du relevante temaark for kompetanseutvikling.

Illustrasjon Temaark

Kompetanseutvikling

​Hvordan skape kunnskap?

«Vil du starte en bedrift som overlever sin første gode forretningsidé? Da bør du skape en kultur som verdsetter læring. Vil du skape deg en karriere som gjør det mulig for deg å vokse med oppgavene? Ta vare på din lærelyst – og skaff deg en jobb hvor du får anledning til å lære noe nytt hele tiden.»

Hr Kompetanser

Kompetanseutvikling

Hva sier trendene om HR-kompetanser?

Det er langt færre rapporter som ser på HR-kompetanser over tid enn antallet rapporter som ser på HR-utfordringer. Men det finnes noen rapporter som har observert utviklingen innenfor HR-kompetanser over mange år nå, og som sier oss noe om hva som foregår like under vår egen nese.

Rekruttering

Talent management

10 trender innen Talent management

Økonomisk turbulens, og den demografiske utviklingen de senere år, er grunnlaget for det som Josh Bersin fra Bersin by Deloitte refererer til som «the talent paradox». På tross av høye ledighetsrater står bedriftene stadig ovenfor økende utfordringer med å besette tekniske jobber og jobber som krever høyere spesialiserte kvalifikasjoner.

Hr Akademiet Rekrutteringsdagene 2014 Forsidebilde

Kompetanseutvikling

Trender innen læring

Litt vel forenklet mener mange at det grunnleggende trengs folk som vil gjøre jobben og folk som kan gjøre jobben. Og at ansatte og ledere skal være høye på begge disse faktorene. Innenfor rekruttering er det selvsagt vanskelig å måle disse to, ikke minst fordi jobben som skal fylles i de fleste tilfeller kommer til å endre innhold – kanskje innen kortere tid enn vi først har tenkt.

balance

Talent management

HR og utfordringen med ”smidige” talenter

I sin bok ”Agile talent” (”smidige” talenter) beskriver Jon Younger og Norm Smallwood de strategiske og organisasjonsmessige konsekvensene av det som kan kalles fremveksten av smidige talenter. Det er ingen tvil om virksomheters økende avhengighet av ekstern ekspertise.

Innovasjon Web

Kompetanseutvikling

Behovet for innovasjon er høyaktuelt, -men vektlegges det i kompetansestrategien?

Innovasjon står sentralt i den pågående omstillingen i næringslivet som følge av reduksjonen i oljevirksomheten. Private og offentlige virksomheter er viktige arenaer for utvikling av den kompetanse og kreativitet som kreves for at nyskapende prestasjoner skal finne sted.

Frustrasjon

Lederutvikling

Passiv aggresjon – utmattende for alle parter

Dårlig stemning lar seg ikke overse særlig lenge. Men det er likevel krevende å sette fingeren på hva det er som skurrer. Kan hende innser du etterhvert at du har en passiv-aggressiv personlighet på ditt team, og at det ikke kommer til å gå over av seg selv.

Konflikt 2

Lederutvikling

Gode, vanskelige samtaler

De fleste er ikke bare seg selv på jobben. Man har også en funksjonell rolle. Å skille rollene kan være vanskelig, men nødvendig i utfordrende situasjoner. Den som klarer å se forskjellen og gjøre gode skift, har en stor fordel. Hvis følelsene er i høyspenning, kan det hjelpe om man ordlegger seg presist og tydelig med basis i god rolleforståelse. Lær hvordan.

Frustrated man at a desk-photo wikipedia-cc

Talent management

Hvordan håndtere innelåste medarbeidere?

Innelåste medarbeidere opplever stor frustrasjon. Det kan fort utvikle seg til et problem også for lederne og kollegene deres.

Kompetanseledelse

Kompetanseutvikling

Kunnskapledelse - en introduksjon

Mange virksomheter kaller seg kunnskapsvirksomheter men drives etter tradisjonelle ledelsesprinsipper som ofte handler om styring og kontroll. Men når det gjelder virksomheter som er avhengige av kunnskap, så er ikke slike prinsipper bare utilstrekkelige, men de kan også være i konkurranse med prinsipper for god kunnskapsledelse. For mange innebærer det redusert mulighet til å øke verdi, eller rett og slett tapt mulighet til å ta seg mer betalt for produkter og tjenester.

heskeths framework for valuing talent h704 v2

Talent management

Foreslår et rammeverk for HR-data

Anthony Hesketh ville gjerne forstå bedre hvordan utvikling og styring av mennesker utløser og driver verdi for en virksomhet.

lederutvikling

Lederutvikling

Lederutvikling for funksjon og nivå

Mellomledelse er noe annet enn 1. linjeledelse. Ledelse av mellomledere er igjen forskjellig fra ledelse lengre opp eller ut i organisasjonen. Forskjellene får konsekvenser lederutviklingen. Innholdet må i større grad tilpasses nivå og funksjon.

library-at-loughborough-university-by-rich-grundy-flickr-cc

Kompetanseutvikling

Kompetanse som konkurransefortrinn

I en kunnskapsvirksomhet er en kompetanseidé like sentral som en forretningsidé, og HR har en viktig rolle i å bidra til at disse understøtter hverandre, fremholder forfatteren Jörgen Hansson. Her får du hans tanker og tips om tilpasning av kompetanseidéen til forretningsidéen.

HR vs linjeledere ill

Talent management

HR for "nybegynnere"

HR kan være noe annet enn det «folk flest» tror. Nye medarbeidere som utfører HR arbeid må vite hva effektiv HR er, for å kunne bidra til å gjøre virksomheten effektiv. Her er fem spørsmål linjeledere bør stille seg.

Sjakk kompetanseledelse-450x300

Kompetanseutvikling

Hvordan få suksess med kompetansestrategien?

Flere virksomheter har sett verdien av å ha en kompetansestrategi, de ser viktigheten av å vite hva de trenger av kompetanse i fremtiden for å nå virksomhetens mål og strategier. Men hva er det som kjennetegner en god kompetansestrategi?

helhetlig660x300-450x300

Kompetanseutvikling

HRs ansvar for helhetlig læring

«Du kan lede hesten til vannet, men du kan ikke få den til å drikke», minner Tor Endre Gustavsen og Olav Johansen oss på i dette temaarket om helhetlig læring.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!