Kunstig Intelligens 1

Dato: 19. september 2019

Skrevet av: Sven Kinden Iversen

Et arbeidsliv i endring – hvordan påvirker dette behovet for kompetanse?

Vi har i løpet av de siste få år sett hvordan fremvoksende teknologier har endret utførelsen av arbeid i enkelte bransjer hvor noen oppgaver er blitt overflødige samtidig som andre oppgaver eller jobber er blitt skapt.

Mulighetene for automatisering og bruk av kunstig intelligens (AI) endrer jobber og kan bidra til effektivitet, nye muligheter og kostnadsreduksjoner. Imidlertid vil disse nye teknologier kreve ansatte med riktig kompetanse som er i stand til å ta dem i bruk-

Er virksomhetene og ansatte klar til å møte fremtiden?

Resultatene fra HR undersøkelsen 2017 som ble gjennomført av de nordiske HR foreningene og EY viste at virksomhetenes evne til å utnytte de muligheter som ligger i automatisering og AI ser ut til å samvariere med deres strategiske integrasjon. Kun 43% av respondentene rapporterte at de hadde tilstrekkelig kompetanse til å utnytte disse mulighetene som er et signal om at de ikke fullt ut er forberedt på det som kommer

Ansatte i norske virksomheter vil i årene fremover oppleve endring i jobbinnhold og oppgaveutførelse. I Arbeidslivsundersøkelsen høsten 2018 gjennomført av Kantar og HR Norge sier respondentene at dersom de mangler kunnskap og ferdigheter så er de villig til å lære. Denne villigheten til å lære er den faktoren som bidrar mest til å få en jobb hvis situasjonen oppstår.

Holdningen «vi kan» er et viktig steg mot å lykkes. Norske arbeidstakere anser sine digital ferdigheter ganske høyt men det er alarmerende å se det tydelige fallet i nivå for medarbeidere over 40 år som fremdeles kan ha 20-30 år igjen av sin yrkeskarriere. Dette kan også utvikle seg til å bli et samfunnsproblem.

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!