Lønn og pensjon

Even Tv2 29 April 2020 Thumb

Lønn

Nordmenn er villige til å gå ned i lønn

I forbindelse med stort sett alle kriser vi har sett har spørsmålet om ansatte er villige til å gå ned i har lønn kommet opp. Og hver gang har vi sett at mange faktisk er det. Vi har allerede rekordhøye tall på permitteringer og arbeidsledige. Det bidrar til at de aller fleste i dag skjønner at det er bedre å gå ned litt enn å risikere å miste alt.

Hr Lonnsrapport 2020 Facebook

Lønn

HR Lønnsrapport 2020 – vi lanserer to nye rapporter

Her er årets HR Lønnsrapport som også i år er utarbeidet i et samarbeid mellom Korn Ferry og HR Norge. I rapporten legger vi frem årets tall på HR lønn og lønn i totalmarkedet. I tillegg lanserer vi også en ny rapport om belønningspraksis i Norge.

Kvinner Menn Lonn

Lønn

Lønnsgapet mellom kvinner og menn nesten borte

Lønnsgapet mellom kvinner og menn krymper og er nå nesten borte, viser en ny undersøkelse. Men det finnes skjulte sannheter bak tallene.

Tara Even Video

Lønn

Presentasjon av HR Lønnsrapport 2019

Det sentrale lønnsoppgjøret er i havn - nå starter lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelse på den enkelte arbeidsplass. HR Norge og Korn Ferry besøkte fem norske byer hvor vi presenterte HR Lønnsrapport, snakket mer om lønnsforhold i Norge og internasjonalt og snakket konkret om lønnsoppgjør og forhandlinger. Her er kortversjonen på 18 minutter.

Penger 2019

Lønn

HR Lønnsrapport 2019 er lansert

Snart venter lokale lønnsoppgjør. Mange ledere får da utfordringen med å vurdere hvordan deres egne presterer. Når norske ledere blir spurt om medarbeiderne deres møter forventningene, overstiger dem eller kommer til kort, er det svært mange som har overrasket sjefen i året som har gått.

Island Dame Thumb

Lønn

Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir

For en drøy ukes tid siden kom det glade budskap fra Teknisk Beregningsutvalg om at lønnsgapet mellom kvinner og menn på nytt er redusert. Akkurat som i fjor. Men forklaringen var dessverre heller ikke i år at vi her i Norge brått har gjort krafttak og fått bukt med bevisst eller ubevisst diskriminering. I fjor vår årsaken at en mannsdominert og høytlønnet oljebransje har redusert antall ansatte og dermed mistet betydning i den store statistikken, totalt sett. I år er hovedårsaken at høyt utdannede kvinner tar mer for seg av de høyt lønnede stillingene.

Penger 2019

Lønn

Lønnsvekst litt opp i 2019 – mye mer i lommeboken

Lønnsveksten i fjor ble på 2,8%, sa Ådne Cappelen da Teknisk Beregningsutvalg presenterte sin foreløpige rapport for lønnsoppgjøret i dag. Til tross for dette ble ikke reallønnsveksten, det vil si hva man sitter igjen med i lommeboken, høyere enn mellom 0,3 og 0,6%. Grunnen var ikke minst sterk vekst i strømprisene. Konjunkturoppgangen fortsetter. Neste år synker inflasjonen samtidig som lønnsveksten stiger. Det gir mer i lommeboken for den enkelte.

Pensjon 4

Pensjon

Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?

Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitter antagelig igjen med et av de mest økonomisk bærekraftige pensjonssystemene i Europa.

Lonnsrapport 2018 Toppbilde

Lønn

HR Lønnsrapport 2018 kommer i mars

I samarbeid med Korn Ferry Hay Group har vi gleden til å lansere årets HR Lønnsrapport den 21. mars, for tolvte året på rad. Rapporten bør leses av enhver som har ansvar over lønnsfastsettelsen sin virksomhet eller jobber innen HR.

Alexandra Plahte Ny 2018

Pensjon

Pensjon – fra det enkle til det kompliserte

Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet favner bredere enn tidligere og omfatter alle aldersgrupper. Det er på tide å fokusere på livsfaseøkonomi, ikke kun tradisjonell pensjonsøkonomi.

Lønn

Lønn og pensjon

Temaark lønn og pensjon

Her finner du relevante temaark for lønn og pensjon.

Krukke Med Penger

Pensjon

Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar

Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt, også for arbeidsgiver. Hva innebærer endringen og hvordan sikre at både arbeidsgiver og ansatte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg?

KPI

Prestasjonsledelse

Prestasjonsvurderinger i praksis

Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste over oss for et par år siden? Mange selskaper kuttet ut rankinger og årlige vurderinger, men fant de bedre løsninger?

Belønning beskjært

Lønn

HR Lønnsrapport 2016

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. (Fredag 1. april 2016) Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1200 HR-stillinger i privat sektor, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Svein Aartun Bye Toppbanner

Pensjon

Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»

Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett til den. Men det er flere feller å gå i her som både arbeidsgiver og arbeidstaker må være klar over.

Arbeidsrett

Pensjon

Aktuell rettspraksis på pensjonsrettens område

Hvert år avsies flere dommer på pensjonsrettens område. Noen av disse dommene illustrerer godt hvilke problemstillinger som kan oppstå i praksis, mens andre skaper klarhet på områder hvor det tidligere har hersket usikkerhet.

hrtv-thumb

Lønn

HRtv: Her er foredragene fra Belønningsdagene 2015

Belønningsdagene 2015 ble arrangert i oktober. Her kan du som er medlem i HR Norge se et utvalg foredrag i sin helhet.

hrtv-thumb

Lønn

HRtv: Effektive elementer i totalbelønning (Carl Sjöström)

Belønningsekspert Carl Sjöström vet mer enn de fleste hva som virker og ikke virker når det gjelder belønning. Her får du hans foredrag fra Belønningsdagene 2015.

Medarbeidersamtale

Prestasjonsledelse

6 tips for medarbeidersamtalen

Et mønster med regelmessige, obligatoriske samtaler mellom medarbeider og leder er vanlig i mange virksomheter, enten det kalles medarbeidersamtaler eller noe annet. Men noen utfordringer går igjen, disse kan løses med enkle grep.

live-leer-1

Lønn

— Bruker du ikke HR-systemet, vet du heller ikke hva som foregår i organisasjonen

— Vi har frigjort utrolig mye tid til å jobbe med strategisk HR i stedet for administrasjon, forteller HR-direktør Live Leer i Opera Software. Selskapet kastet ut sitt gamle system ved årsskiftet, og fikk et nytt hvor medarbeiderne i stedet fristes til å logge seg inn. — Ellers vet de ikke hva som foregår, sier hun.

look-to-others-iStock 000000086184 Medium

Lønn

Belønningsekspert: - Ikke se på hva andre gjør når du utformer din belønningsstrategi

​Er belønning en del av ditt ansvarsområde? Hay Groups belønningsekspert Carl Sjöström advarer: Ikke gjør som alle andre!

KPI

Prestasjonsledelse

Er dine prosesser for prestasjonsledelse i utakt med organisasjonens målsettinger?

Både medarbeidere, deres ledere, og nå også HR stiller spørsmål ved den tradisjonelle visdommen om prestasjonsledelse. Dette inkluderer den allmenne tilnærming med individuelle mål som avledes av overordnede mål, vurderinger og ranking en gang per år basert på det som er prestert og 360-graders feedback verktøy.

Lønnssystemer-EBL

Lønn

Lønnssystemer

EBL har laget et hefte som kan være et hjelpemiddel i utvikling av gode lønnssystemer med eksempler fra energibedrifter. Selv om virksomheter er svært ulike i form og kompleksitet spiller heftet opp mange problemstillinger som gjelder på tvers av bransjer. Eksemplene og betraktningen er ikke alltid overførbart, men kan bidra til nye perspektiver og diskusjoner internt i utformingen av systemer og lønnspolitikk.

pensjonist-og-spreke alx-1h15-1024x686

Pensjon

Pensjonsreformen: Økt aldersgrense? Ja takk. Men nei takk!

1 av 3 nordmenn er positive til å heve den øvre aldersgrensen for å stå i jobb til 72 og 75 år. Bare 1 av 6 vil takke ja dersom de selv får muligheten.

Alexandra-Plahte-Foto-Espen-Selmer-Torgersen-300x276

Pensjon

Alt du kanskje ikke vet om effektene av pensjonsreformen for din virksomhet

Pensjon er komplisert, og enklere har det ikke blitt av de mange store og små endringene som har skjedd de siste årene.

Forlis

Prestasjonsledelse

Verdibasert prestasjonsledelse – basert på en sann historie

Som med all annen ledelse, så speiler også prestasjonsledelse et underliggende menneskesynsyn. I Gards variant av prestasjonsledelse, utgjør bedriftens verdier og tillitskultur pilarene for organisasjonens prestasjonsstyring. Dette, samt teori Y med en tvist av tilstedeværelse, sikrer at Gards medarbeidere er høye på mestring, mening og motivasjon.

HR lonnsrapport 2014-450x300

Lønn

HR Lønnsrapport 2014

HR lønnsrapport 2014 er lansert. Rapporten er et "must" for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

beta.hrnorge.no-dokument-rapporter-HRLnnsrapport2013.pdf-450x300

Lønn

HR Lønnsrapport 2013

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Rapporten er et "must" for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett. Den gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!