Organisasjon og ledelse

Tech Gevinster 2020 Thumbnail And Facebook

HR teknologi

Tydeligere mål for HR-tiltak lønner seg

Best practice innenfor HR, og «bevis» for at noe lønner seg er sterkt etterspurt innen HR. Vi har i samarbeid med Devoteam Fornebu lansert en «best practice» rapport for gevinstrealisering ved investering i nytt HR-system, men denne rapporten gir et rammeverk som er svært anvendelig på andre HR-tiltak der oppfølgning er nøkkelen.

Even Wask Tumb

Ledelse

Organisasjon og Kommunikasjon i kaos

Hva er lederutfordringer når ting snus på hodet? Hvordan ivareta kommunikasjon når mye er usikkert og folk sitter spredd på hjemmekontor, bak hver sin skjerm? Hvordan påvirker koronasituasjon måten vi organiserer oss, lederrollen og lederskap? Hvordan stå i utfordringene i en vanskelig tid?

Thumbnail Anne Gina Og Tristan

HR teknologi

Slik kan HR drive utvikling og digitalisering

Digitalisering handler i korthet om å kombinere informasjon – teknologi – atferd. I seg selv er disse tre fagområdene komplekse nok, og arbeidet med å kombinere dem blir ofte overveldende. I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan du kan lykkes bedre når tradisjonelle utviklingsprosesser møter digital utvikling.

Hr Korona

Ledelse

Korona-krisen – god HR kan redde et selskap mens dårlig HR kan senke det

Enhver krise krever en orkestrert og effektiv organisatorisk respons. Det er utvilsomt topplederen som dirigerer med taktstokken og som er i søkelyset med alles øyne på henne eller han. Men hvem er konsertmesteren? Hvem er den nest viktigste lederen – person som setter tonen og sikrer konsistens i fremføringen av melodien?

Vidar Marius Thumb

Ledelse

Arbeidsgivers styringsrett og HRs handlingsrom

I arbeidslivet og HR snakker vi mye om talentene. De som er litt bedre enn alle de andre – men hva betyr det å sette slike kategorier på medarbeidere, og hva er konsekvensen av å tenke talent vs ikke-talent? Hvor går grensen når det kommer til dyrking av stjerner?

Veivalg

Ledelse

Ledelse i usikre tider: Det handler om å absorbere tvetydighet

Verden rundt oss er tvetydig og kaotisk. Det stiller krav til ledelse. Ledere må mer enn noen gang fange opp, sortere og vurdere det som er av tvetydighet rundt seg. Først da kan organisasjonen gjøre de riktige avveiningene og fokusere på det som ender opp med å bli de viktigste prioriteringene. Utfordringen er å håndtere kostnader samtidig som man ivaretar kultur, konkurranseposisjonering, avhengigheter mellom ulike team og utvikling av medarbeidere.

Tech Gevinster 2020 2020 Facebook

HR teknologi

Ny rapport – "Hvilke gevinster kan forventes når man investerer i et HR-system?"

HR Norge og Deveoteam Fornebu Consulting ga i 2019 ut sin rapport «HCM systems in Norway». Som en forlengelse av dette samarbeidet tilbyr vi nå et innblikk i hvilke gevinster man kan forvente fra en investering i et HCM-system.

Marie Larsson Toppbanner

Ledelse

HR som forstår og kan mennesker

Marie Hallander Larsson – mangeårig HR-leder som har vært igjennom mange kriser tidligere gir oss noen tanker og råd om hva som er viktig akkurat nå.

Blockchain Toppbanner

HR teknologi

Arbeidsgivere starter jakten på blockchain-kompetanse

Næringslivet har alltid omfavnet teknologier som bidrar til spart tid og reduserte kostnader, mens innovatørene elsker teknologier som gir ambisiøse løfter om endring. Som HR-ansvarlig er det viktig å forstå hvilken kompetanse arbeidsgivere nå intensiverer jakten på. Hva kan blockchain brukes til og hvilken transformativ kraft ligger bak blockchains idé?

Hru 2020 Thumb Video

Organisasjonsdesign

HR-undersøkelsen 2020 - presentasjon del 3 og 4

I samarbeid med EY har vi hatt gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere. Her får du en kort presentasjon av del 3 og 4 av de fire hovedområdene rapporten omfatter.

Hru 2020 Thumb Video

Organisasjonsdesign

HR-undersøkelsen 2020 - presentasjon del 1 og 2

I samarbeid med EY har vi hatt gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere. Her får du en kort presentasjon av to av de fire hovedområdene rapporten omfatter.

Nick Holley Img 9398

Organisasjonsutvikling

Hvordan bygger vi fremtidens organisasjoner?

Det snakkes mye om radikale endringer i arbeidslivet i dag og de fleste virksomheter, både innen offentlig og privat sektor, opplever virkningene av den digitale transformasjonen som finner sted. Hvordan kan både organisasjoner og deres medarbeidere fortsatt holde seg relevant når innholdet i roller endrer seg så raskt?

Fanny Duckert Thumb Video

Ledelse

Hvordan lede høyfungerende team

Å lede høyfungerende team gir spesielle utfordringer for en leder. Ambisjonene er høyere, deltakerne mer kompetente – men også krevende. Lederen betyr svært mye for teamet og må være involvert på andre måter enn i mer hverdagslige team. Hvordan lykkes? Her får du Fanny Duckert sitt foredrag om hvordan lede høyfungerende team.

Eirik Kristoffersen Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Tenke stort og handle raskt når Hæren vokser

Etter en lengre periode med nedskjæringer står Hæren i en situasjon der organisasjonen skal vokse. Ansatte må søke utvikling for å forbli relevante, ledere må tenke stort og handle raskt. Her får du Hærsjef Eirik Kristoffersen sitt innlegg om endringskonteksten i Hæren fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Vegard Kolbjornsrud Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?

Kravene til innovasjon, fleksibilitet og tilpasningsevne øker. For å takle det, må organisasjonen være både smart og smidig. Mange forsøker seg på smidige prosjektmetoder, men det er ikke enkelt å utvikle en smidig organisasjon om vi henger fast i stive strukturer. Her får du foredraget til Vegard Kolbjørnsrud fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Olav Hypher Video

Organisasjonsutvikling

HR rigget for fremtiden

Gikk du glipp av Olav Hypher sitt foredrag på HR Forum 2019 der han snakket om hvordan NRK rigger HR for fremtiden, da kan du se dette her.

Kristin Skogen Lund Video

Organisasjonsutvikling

Slik skaper du tilstrekkelig flyt i organisasjoner

Gikk du glipp av Kristin Skogen Lunds foredrag på HR Forum 2019 hvor hun snakket om arbeids og organisasjonsformer? Nå får du nå mulighetten til å se dette her.

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny rapport om HR-analyse

HR Norge presenterer en ny rapport om HR-analyse i Norge. HR-analyse har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet i virksomheter globalt, og også i Norge ser vi denne trenden.

Robot Vanne Blomster

HR teknologi

Roboter – og jobbene vi elsker å hate

Når vi tenker på arbeid gjør vi det ofte innenfor rammen av yrkene vi har. Du er en programmerer, en konsulent eller en advokat. Men når vi definerer oss selv med utgangspunkt i bestemte jobber gjør vi det unødvendig vanskelig å endre oss i takt med at arbeidet gjør det. Samtidig blir ny teknologi, som kunstig intelligens og roboter, mer truende enn de trenger å være.

Lina Alsvik Thumb Video

HR analyse

Hvordan komme i gang med HR-analyser

Det er mange muligheter, men hvordan kan man starte helt grunnleggende? Gikk du glipp av Lina Alsvik sitt foredrag på konferansen HR Analyser 2019 kan du se dette her og få gode råd om hvordan komme i gang.

Hr Analyser Pluss

HR analyse

HR-analyser øker stadig i popularitet – men hvorfor er det sånn?

Gikk du glipp av Max Blumberg sitt foredrag "Trends and developments in People Analytics" på konferansen HR Analyser 2019? Nå får du sjansen til å se og høre han her.

Nick Van Dam Video Thumb

HR teknologi

Building people capabilities in the digital age

Læring og utvikling er nøkkelen til å lykkes i det 21. århundret. Vi inviterte en av Europas ledende praktikere på feltet, Professor Nick van Dam, til et interaktivt møte for å gi oss det siste av trender og ledende praksis innen læring og utvikling. Gikk du glipp av medlemsmøtet kan du se det her.

Alex Edmans Video Thumb

Organisasjonskultur

Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap

​Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbeidertilfredshet har det gjerne vært motivert av frykt for omdømmetap.

Agilitet

Organisasjonsdesign

Er agile the new black?

Inspirert av Netflix-tittelen «Orange is the new black» forsøker jeg meg på en kreativ omskriving av diskusjonen om fremtidens organisasjonsdesign.

Tom Olberg Thumb Video

HR teknologi

Nytt HR-system? Gode råd i anskaffelsesprosessen

HR Norge og DevoTeam har i 2019 lansert et samarbeid om den omfangsrike rapporten HCM systems in Norway. I dette foredraget fra medlemsmøtet Digitale verktøy for HR gir Tom deg et knippe gode retningslinjer for å lykkes når du trenger nytt HR-system.

Hr Analyser Ny1

HR analyse

Slik kommer du i gang med HR-analyse

De fleste som starter opp med HR-analyse stiller seg spørsmålet – Hva skal vi måle og hvor ofte? Jeg skulle ønske det var et enkelt og enhetlig svar på dette, en rapporteringsmal som passer for alle organisasjoner, men det er det dessverre ikke.

Sector Alarm Video Thumb

HR teknologi

Med digitalisering i siktet - fra Excel til dedikerte HR-systemer

​Sector Alarm er i gang med flere store tiltak for digitalisering og automatisering i selskapet. Gikk du glipp av foredraget til Daniel Svensson på medlemsmøtet Digitale verktøy for HR kan du se det her.

Prestasjonsledelse

Ledelse

Prestasjonsledelse – ble det endring ved bortfall av karakterer?

Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste for et par år siden? Mange selskaper kuttet ut rankinger og årlige vurderinger, men fant man bedre løsninger? Har diskusjonene om dette temaet «druknet» blant alle nye «hypes» innen HR-feltet?

Sjefens bestevenn

Ledelse

Hvorfor skulle noen bli ledet av deg?

Ledelse har lite med hierarki å gjøre, sa professor Rob Goffee fra London Business School da han denne uken adresserte medlemmene i HR Norges søsterorganisasjon CIPD i London.

Lederutviklingskonferansen 2019 Web Thumb

Ledelse

Takeaways fra Lederutviklingskonferansen 2019

Det er lett å snakke om hvor viktig det er med lederutvikling, men hvordan man faktisk gjør det i praksis er noe annet. Under konferansen fikk vi blant annet vinklinger fra tre virksomhetscase på hvordan det kan gjøres.

Medarbeiderundersokelse Toppbanner

Ledelse

Medarbeiderundersøkelse i et ledelsesperspektiv

Linda Lai er faglig arkitekt bak medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Hun setter undersøkelsen inn i et større lederperspektiv og forteller hvordan ledere kan bruke undersøkelsen til målrettet utviklingsarbeid.

Peter Hinssen Video

HR teknologi

Hvordan forberede din virksomhet for fremtiden

De radikale ideene og konseptene som fokuserer på dagen etter morgendagen er de som forandrer selskaper, industrier og den verdenen vi lever i. Gikk du glipp av Peter Hinssen på HR Tech 2019 får du muligheten til å se og høre han her.

Dave Ulrich Thinkers 50

Ledelse

Nye tanker om lederskap

Dave Ulrich er en faglig bauta innen HR og ledelse. Ulrich har vært en motor for mange av de endringer HR-disiplinen har gått gjennom. I november kommer denne levende bauten til HR Forum. Gled deg, og her kan du varme opp med svarene på noen spørsmål vi har stilt ham.

Snip Image 002

Ledelse

Island: Verdensmester i likestilling – fortsetter reformene

Mangfold og likestilling handler om å bygge kunnskap, tørre å ta valg, tørre å verdsette det som er annerledes – og ta grep mot dem som ikke tør eller vil. Det var noe av hovedbudskapet da vår islandske søsterorganisasjon Mannaudsfolk inviterte til Nordic HR Summit med tema «Diversity» på Island tidligere i måneden.

Berit Svendsen 1850X704

Ledelse

Hva 30 år i telekom har lært Berit Svendsen om ledelse

Berit Svendsen ville gjøre Norge til verdens beste mobilland. Tatt i betraktning at hun startet sin karriere innenfor telekommunikasjon mens 100.000 stod i telefonkø, var det definitivt et «hårete»-mål. I dag, som leder for Vipps utland, er ambisiøse mål internalisert i hennes lederskap.

Thor Gjermind Eriksen Video

Ledelse

Fra leikestove til global konkurranse

​NRK er en organisasjon i konstant omstilling. Her kan du høre kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen fortelle hva dette krever av ledere og medarbeidere i sitt foredrag fra HR-konferansen for offentlig sektor 2019 .

Hr Tech Artikkel Thumb

HR teknologi

Dette lærte vi på HR Tech 2019

Ny teknologi er i ferd med å få solid fotfeste, også innen HR. Det finnes løsninger for rekruttering, lederstøtte, kompetanseutvikling og mye mer. I tillegg får vi teknologidrevet kunnskap der vi er, når vi trenger det, gjennom ressurser fra apper, YouTube, TED og de beste universitetene i verden over MOOCs.

Sikkerhet Ny 1

HR teknologi

Ikke la kriminelle få tilgang til sensitive HR-data

Tror du at hackere er mistilpassede fjortiser med hettegenser som snoker rundt i nettets mørke kroker og bryter seg inn i virksomhetens datasystem for moro skyld? Tro om igjen.

Hcm 2019 Norway Forsidebilde 2

HR teknologi

Ny rapport om HR-systemer i Norge

Denne uken lanserer vi i samarbeid med Devoteam Fornebu Consulting rapporten «HCM systems in Norway». Rapporten er en oppdatert og uavhengig analyse av markedet for HR-systemer og gir en oppsummering av HR-systemer og leverandører i det norske markedet.

Morten Muller Nilssen Video

Organisasjonsutvikling

Fra statlig monopollist til konkurranseutsatt aktør

NSB-konsernet har de siste få årene vært gjennom en massiv omstilling. Fra å være sektorholder og tilnærmet monopolist som jernbaneoperatør i Norge, er NSB i dag et konkurranseutsatt transportkonsern som lever av gode kundeopplevelser. Dette har vært - og er en krevende omstilling.

Felles Visjon Toppbanner

Organisasjonskultur

Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur

Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor viktige utfordringer. Men du er kanskje lei av å investere energi, tid og penger i endringsprosesser som er vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre på grunn av mangel på fokus og tilslutning.

Jens S Dolor Thumb

Strategisk HR

Erfaringer med HR Shared Services i Forsvaret

I forsvaret har de samlet oppgaver i en shared sevices-modell. Det er både fordeler og ulemper ved slik organisering. Gikk du glipp av Jens Schanche Dølør sitt foredrag på HR-konferansen for offentlig sektor i januar kan du se og høre dette her.

Mari Trommald Video Thumb 3

Organisasjonsutvikling

Medbestemmelse i endring

Det å endre har blitt normalen, og da må vi også se på medbestemmelse og hvordan vi jobber med endring. Gikk du glipp av Mari Trommald sitt foredrag om medbestemmelse i endring på HR-konferansen for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

Arnulf Video Thumb

Ledelse

Virker lederutvikling?

Ledelse er ikke medfødt, men er rekke ferdigheter som kan læres. Og ja, lederutvikling virker. Fikk du ikke med deg foredraget til Jan Ketil Arnulf om lederutvikling på HR-konferansene for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

dave-ulrich-youtube-front

Strategisk HR

Dave Ulrich og RBL presenterer: HR Competency Study - 7. runde

Disse 10 videoene gir deg en grundig innføring i funnene og konklusjonene fra den syvende runden av RBL og Dave Ulrichs HR Competency Study. Ulrich kommer på HR Forum 2019 for å snakke om "The Impact of HR Competencies and HR Department Activities on Value Creation".

Herminia Ibarra Nyhetsbrev Video

Ledelse

Act Like a Leader, Think Like a Leader

Fikk du ikke med deg foredraget til Herminia Ibarra på HR Forum 2018? Da får du sjansen til å se hennes foredrag "Act Like a Leader, Think Like a Leader" her.

Facebook

HR analyse

Takeaways fra konferansen HR Analyser 2018

Hovedfokuset på årets konferanse var koblingen mellom HR-analyser og forretningsverdi, og i tillegg til å få innsikt i de nyeste trendene innen HR-analyser, fikk deltakerne praktisk innsikt og ideer til hvordan de kan jobbe smartere med dette i egen virksomhet.

Digitalisering Dame

HR teknologi

Digitalisering - en ny vår for kompetanseutvikling

Den digitale revolusjonen, ofte kalt den fjerde industrielle revolusjon, har resultert i en kraftig økning i bruk av teknologi i samfunnet. Vi prøver ennå å forstå hvor gjennomgripende denne revolusjonen kan påvirke fremtidens arbeidsliv.

analyse

Organisasjonsutvikling

Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelsen?

Utnytt potensialet i en medarbeiderundersøkelse, ikke la det bli et pliktløp. Arbeidet med undersøkelsen er en naturlig del av organisasjonens utvikling.

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

Interkulturell Kommunikasjon Thumb

Ledelse

Norwegian Managers’ Intercultural Competence

As a small country with international ambitions, Norway has a long tradition of sending managers abroad to meet potential new partners, and, of course, receiving the latter in Norway on return visits. Are Norwegian managers as competent in cross-cultural communication as generally believed? Is fluent English a sufficient prerequisite for interacting effectively with people from different cultural backgrounds?

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Nytt temaark - HR-analyse

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

Hr Tech Linked In Nytt2018 Format

HR teknologi

Her får du et utvalg foredrag fra HR Tech 2018

Fikk du ikke med deg alle foredragene på HR Tech, eller hadde du ikke anledning til å komme? Da kan du som er medlem i HR Norge se utvalgte foredrag her.

Krukke Med Penger

Strategisk HR

Sammenhengen mellom HR og verdiskaping

Vi er i starten på nok et nytt år og de fleste HR-ledere og -avdelinger arbeider med sine planer. Begrepet strategisk HR er i fokus og HR-strategier og -planer skal oppdateres og settes ut i livet.

Organisasjon Og Ledelse

Organisasjon og ledelse

Temaark organisasjon og ledelse

Her finner du relevante temaark for organisasjon og ledelse.

Hr Treknologi

HR teknologi

HR har tre digitale utfordringer – hva innebærer det egentlig?

Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter. Men til tross for dette har vi ikke evnet å ta ut de potensielle produktivitetsgevinstene. Hva er årsakene? Deloitte´s Global Human Capital Trends 2017 hevder at det koker ned til virksomhetenes strategier knyttet til humankapitalen.

hrtv-hrcs-from-dave-ulrich-topp

Strategisk HR

Hvorfor kampen om talentene feiler – og hva virksomheten kan gjøre med det

Når HR skal utvikle egne kompetanser bør vi starte med å se på resultat, det vil si hvilken nytte og effekt HR skal skape – og for hvem. Det er først med det utgangspunktet HR kan utvikle seg videre i riktig retning, argumenterer Dave Ulrich i fire artikler som gjøres tilgjengelig for HR Norge sine medlemmer.

Nick Holley Img 9398

Organisasjonsutvikling

Etikk og integritet - uten dette vil HR ikke være i stand til å bygge tillit og troverdighet

Her får du artikkel 10 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

organisasjon

Organisasjonsutvikling

Organisasjonspolitikk og effekten av HR-tiltak

Her får du artikkel 8 og 9 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Nysgjerrig Hr

Strategisk HR

Et ansvarlig og nysgjerrig HR

Her får du artikkel 6 og 7 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

HR gull

Strategisk HR

Et evidensbasert og effektivt HR

Her får du artikkel 4 og 5 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Kognitive Systemer2

HR teknologi

Kognitiv databehandling - hvordan kan denne endre HR og medarbeideropplevelsen?

Dagens virksomheter står i økende grad overfor komplekse utfordringer med tanke på arbeidsstyrken. Faktorer som medarbeideropplevelse, virtualisering av arbeidsplassen, økende etterspørsel av nye kompetanser samt en kontinuerlig strøm av ny teknologi og tilhørende data bidrar i stor grad til den kompleksiteten.

Bærekraftige Verdier

Strategisk HR

Hvordan skape bærekraftige verdier

Her får du artikkel 2 og 3 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

HR gull

Strategisk HR

Hvordan bli god innen HR

Her får du første artikkelen i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Julien Bourrelle Hei Thumb

Organisasjonskultur

HRtv: Det norske folks forunderlige (arbeids)liv

Du har kanskje sett ham før, og fått trimmet lattermusklene. Ikke noe er så godt å le av som seg selv. Her er den fransk-canadiske rakettforskeren Julien S. Bourrelle med syv minutters konsentrert blikk på norsk arbeidslivskultur.

hrtv-thumb

Ledelse

HRtv: Vicki Culpin - Å lede i en VUCA-verden

Møt professor Vicki Culpin og hør hennes veldig spennende og litt skremmende tanker om hvordan en hel generasjon ledere blir ubrukelige i VUCA-verdenen.

hrtv-thumb

Organisasjonsutvikling

HRtv: Innovasjon slik FINN gjør det

Innovasjon er en del av DNA-et i FINN.no, forteller innovasjonskatalysator Karina Birkeland Lome i dette HRtv-innslaget.

HR strategi

Strategisk HR

HR Strategi 2017

HR strategi oppleves av mange som noe høytflyvende, abstrakt og teoretisk. Strategi handler jo i sin natur om å bevege seg opp i helikopterperspektiv og innebærer blant annet at man forsøker å forutsi noe fornuftig om fremtiden. Det er en vanskelig øvelse å balansere HR strategien slik at man bevarer helikopterperspektivet og samtidig er konkrete nok til at det er verdiskapende for virksomheten.

Fremtiden Hr

Ledelse

Når HRM sparker inn døren til fremtiden

Vi er altfor beskjedne og lite ambisiøse når vi snakker om hva HRM kan bidra med i fremtidens virksomheter. Mange av de utfordringene virksomheter står overfor har en karakter hvor det er naturlig eller nødvendig å bidra med HRM-profesjonalisme. I denne artikkelen beskriver vi noen av de viktigste utfordringene – og hvorfor HRM er svaret på disse.

Krukke Med Penger

Organisasjonskultur

Pro bono - den raskest voksende formen for frivillighet blant ansatte i bedrifter

I Norge doneres kompetanse til ideelle organisasjoner som oftest på individuell basis, men også bedrifter ser etter hvert verdien av å benytte ansattes kompetanse til pro bono arbeid.

Dame Roboter Toppbanner

Organisasjonskultur

Mennesket som utkonkurrert og overflødig

Mange milleniumsbarn tviholder på vinyl, bøker og brettspill. De er digitale innfødte, men tiltrekkes av det taktile og analoge. De velger sjarm og nytte fremfor nok en robot. Fordi mennesker er mennesker og ikke maskiner.

happy-people-photo-lallt-shahane-flickr-cc

Organisasjonskultur

Kollektiv intelligens - det perfekte paradoks?

I vår higen etter perfeksjon og optimal effektivitet, kan vi overse at løsningen ligger i det uperfekte. Julia og Aristoteles fant nytten i det ufullkomne.

Mearbeidersamtaler tech

HR teknologi

Nye visjoner for digital HR

Forestill deg applikasjoner som kan styre tid og fremmøte automatisk, pin pointe alle avtaler og møtelokasjoner. Levere «on-demand» videolæring til deltakere i et nytt prosjekt, sende beskjeder til et team eller gi beskjed om du kommer for sent til et møte. Overvåke stress nivåer og anbefale når det er tid for en pause, forholde seg til planer og komme med intelligente anbefalinger.

lederutvikling

Organisasjonsdesign

Organisasjonsdesign – fremveksten av team

Hierarkisk og funksjonsorienterte modeller blir snudd på hodet og sett på fra et annet perspektiv – fra innsiden og ut. Virksomheter fornyer seg selv for å fungere som et nettverk av team for å kunne holde følge med utfordringene i den dynamiske verden de opererer i.

Agilitet

Organisasjonsutvikling

Agilitet – buzz med mening

HR kritiseres tidvis for å være moteorientert. Å la seg inspirere av fine buzzwords og fange opp og bruke trender og nyord for det som de måtte være verd og mere til. Noe av kritikken er sikkert med rette. Noen buzzwords er av typen BOHICA – Bend Over Here It Comes Again. Men samtidig kan buzzwords være en indikasjon på bakenforliggende skifte I tankesett, nye muligheter eller nye trusler i handlingsmiljøet. Agilitet – smidighet - er et slikt ord.

HR-funksjonen1

Strategisk HR

Hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner?

Strategisk HR som fenomen har vokst frem veldig de siste årene og har nesten blitt et "must do" skal man tro forskning på området. HR-avdelinger ønsker gjerne å se på seg selv som strategiske, men i realiteten er det andre fokusområder som opptar tiden. Feilprioriteringer og manglende kompetanse er bare noen områder som hemmer HRs utførelse av rollen som strategisk partner.

Design Thinkng

HR teknologi

HR trender: «Design tenkning» - en ny misjon for HR?

Design tenkning har i de seneste år vært en av de helt store internasjonale trender innen HR. Det er et av de områder som toppledere vurderer har størst betydning for forretningsmessig suksess og som har stor innflytelse på virksomhetens fortsatte konkurransekraft i en stadig mere kompleks verden. Det virker…..- men hva er design tenkning egentlig, og hva skal vi med det?

Hr Service

HR analyse

HR inn på service

I de siste årene har ord som for eksempel «outside-in» gått inn i den stadig tykkere HR-ordboken. Og det er ikke tvil om at innenfor HR har det vært svært mange nye ord, modeller og ikke minst nye områder som visstnok skal skape en bedre fungerende HR-funksjon.

Sven Kinden Iversen2 medium

Strategisk HR

Fra gründer til SMB: Strategisk eller operasjonell HR?

Hvordan skal HR organiseres i ulike faser av en virksomhets livssyklus? Sven Kinden Iversen tar deg med på en HR-reise fra oppstart til SMB, og gir deg reisetips - i tekst og levende bilder.

Nokkelen Til Suksess

Organisasjonskultur

Skap en tilbakemeldingskultur som øker produktivitet og verdi

Siden 2005 har produktiviteten i Norge falt, og med den pågående krisen i oljesektoren blir økt produktivitet en viktig faktor for å sikre fremtidig norsk velferd. Nesten hver dag kan vi lese og høre i media om politikernes og ekspertenes meninger om hva som må til for å øke produktiviteten – ofte vanskelige og omfattende grep. Har HR noe å tilby i den store sammenhengen? JA, det har vi i høy grad: Vi må gjøre norske ledere bedre på å følge opp og sette inn tiltak mot dårlige prestasjoner!

Gelx 2016

Ledelse

Ny rapport – Global Employee and leadership Index 2016

Avisene skriver ukentlig om det norske arbeidslivet og særlig de eksterne utfordringene vi står ovenfor. Men lite skrives om de interne utfordringene. Det som foregår i virksomheten – enten virksomheten er i nedgang, stillstand eller i vekst er vel så viktig fordi det påvirker en virksomhets evne til å tilpasse seg disse ytre endringene og kunne skape verdier.

rocket launch-450x300

Organisasjonskultur

Hvorfor – meningen med det hele

Visjoner, verdier og det store «Hvorfor» – meningen med det hele. Det som gjør at medarbeidere gir det lille ekstra, holder ut, står på, ofrer seg, føler lojalitet og stolthet, og kanaliserer all sin energi og kompetanse inn imot organisasjonens beste.

Krysskulturell

Organisasjonskultur

Krysskulturell kompetanse

Krysskulturell kompetanse kan beskrives som evnene til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet med alle mennesker uansett kulturell bakgrunn. Globalisering, migrasjon og et stadig mer internasjonalt arbeidsliv har fremhevet betydningen av krysskulturell kompetanse.

Medarbeidersamtale

Organisasjonskultur

Tilbakemeldinger – når vi ser bakover for å prestere fremover

Hvorfor er en tilbakemeldingskultur viktig? I dag er de aller fleste virksomheters suksess avhengig av at ledere og medarbeidere presterer. Målinger og analyser av prestasjoner er i vinden, og mange virksomheter bruker mange ressurser på dette formålet – men blir prestasjonene tilsvarende bedre?

sjefen på jordet

HR analyse

Hvor er ledelsen når det gjelder HR-analyse?

HR-folk får for tiden mye kritikk fordi vi ikke er gode nok til å måle og analysere effekten av HR-aktiviteter, og vi blir utfordret på å synliggjøre HRs verdiskapning. Kritikken kommer fra mange hold og gjerne fra HR-miljøer, forskere og konsulenter. Men hvordan forholder virksomhetenes ledelse seg til dette?

1-billion-rising-steve-rhodes-flickr-cc-toppbanner

Strategisk HR

Slik utfordrer tusenårsgenerasjonen HR

1,8 milliarder arbeidstakere banker på dørene og vil inn i det globale arbeidslivet. I denne kronikken tar Kathleen Offman Mathisen for seg noen av utfordringene og mulighetene tusenårsgenerasjonen gir HR.

expats2

Organisasjonsutvikling

Betydningen av kulturell sensitivitet i seleksjon og trening av ”den rette expaten”

Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsendelse av expats kan være et viktig strategisk grep knyttet til organisasjonens fremtidige utviklingsmuligheter.

Feil

Ledelse

Mangelsykdommer og nybegynnerfeil - slik styrer du unna

Den profesjonelle HR-medarbeiders fallgruver og lidelser er mangfoldige – men det finnes veier rundt. Her følger noen av HRs typiske lidelser, deres symptomer og kuren du kan møte dem med.

Analyse2

HR analyse

Hva er HR-analyse for fremtiden?

HR-profesjonelle har for lengst forstått viktigheten av å analysere effekten av virksomhetens HR-aktiviteter, samt å analysere hva man bør gjøre for å sikre fremtiden.

HR strategi

Strategisk HR

HR Strategi – fra abstrakt til konkret

Når vi prater om HR strategi opplever mange at det fort blir noe høytflyvende, abstrakt og teoretisk. Strategi handler jo i sin natur om å bevege seg opp i helikopterperspektiv og innebærer blant annet at man forsøker å forutsi noe fornuftig om fremtiden. Det er en vanskelig øvelse å balansere HR strategien slik at man bevarer helikopterperspektivet og samtidig er konkrete nok til at det er verdiskapende for virksomheten.

Frustrasjon

Strategisk HR

Hvordan økonomiske verktøy dreper innovasjon

Virksomhetene sliter med å gjøre om komplekse beslutningsgrunnlag til ett enkelt tall som skal identifisere beste beslutning, tall som alle kan lese og forholde seg til. Men mange av de sentrale beslutningsverktøyene stimulerer kortsiktighet og dreper innovasjon. Dermed stimuleres beslutninger som virksomhetene kan tape på i det lange løp, hevder Clayton M Christiansen, Stephen Kaufman og Willy C Shih ved Harvard Business School.

employee group

Organisasjonskultur

Det kollektive trumfer kjønn

Hofstede er en av flere som betegner vår kultur som feminin og konsensusorientert. Mange vil oppleve mer enn en smule ambivalens til betegnelser som feminin og maskulin om kultur. Betegnelse som feminin om kultur forutsetter et skille, som uavhengig av tid og sted sammenfaller med to gjensidig utelukkende sett med menneskelige egenskaper.

2013-04-25-06.01.50

HR analyse

HR-analyse: Ikke nødvendigvis det endelige svaret, men et godt skritt på veien

HR-analyse er ikke en vidunderkur for HR eller selskapet som helhet, det er en arbeidsmetodikk, sier Preben Giving i Core Group.

analyse

HR analyse

Går HR seg vill uten analyse?

Når vi bruker begrepet analyse i denne sammenhengen betyr det ikke rapportering av antall ansatte, medarbeiderengasjement eller antall talent i organisasjonen. Det vi mener er anvendelse av statistiske metoder på datasett som kombinerer HR og forretningsdata. På denne måten kan du fastslå effekten av HR-tiltak , f. eks medarbeiderengasjement og dets innvirkning på kundeservice.

Spørre

HR analyse

Stop guessing - start knowing

I løpet av fjoråret hadde jeg gleden av å delta på et femdagers program innen Human Capital Analytics ved Copenhagen Business School. Dana Minbaeva, professor i strategisk og global HRM, ledet programmet og delte av sin kunnskap innen feltet Human Capital Analytics. Hun har også tatt initiativet til etableringen av Human Capital Analytics Group ved CBS. I denne artikkelen berører hun interessante tilnærminger til HR analyse.

analyse

HR analyse

Analyse som adresserer forretningsmessige behov

Data og analyse kan være nøkkelen til å løse mange av de utfordringer virksomheter (og HR) står overfor innen engasjement, lederskap, læring og utvikling, og rekruttering. Det globale konsulentselskapet Deloitte publiserte tidligere i år rapporten “Global Human Capital Trends 2015” og et av de områdene som diskuteres i denne er HR analyse.

kristian-vanberg-1024x681

HR teknologi

HR-teknolog med etiske betenkeligheter

«Det som bekymrer meg er at ingen snakker om etikk», sier Kristian Vanberg, en internasjonal guru på HR-teknologi.

Boomerang 1850x970

HR analyse

Bruken av økonomiske modeller i HR kan raskt bli en boomerang

Organisasjonsutvikling og ledelse blir mer og mer preget av økonomiske begrep og modeller med fokus på resultatmåling og kontroll. Men når vi gjør ansatte til «ting» på bunnlinjen åpner vi også for flere usikkerhetsmomenter som igjen krever mer av lederen.

Modell2ellen-450x300

Strategisk HR

HR – en integrert del av forretningsstrategien

Stadig flere virksomheter utarbeider en HR-strategi. Det skjer ofte som en følge av at HR utvikler seg i retning av en mer strategisk og forretningsdrevet funksjon, og hensikten er gjerne at HR-strategien skal bidra til dette. Hvordan HR-strategien blir utarbeidet, er imidlertid avgjørende for hvorvidt hensikten blir oppnådd.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!