Rapporter - omtale

Forside Hru 2018 Thumb

HR-undersøkelsen

Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2018». Rapporten tar for seg dilemmaer knyttet til kompetanseutvikling, oppfølgning av nøkkelpersoner, kontrollmekanismer, samt standardisering av HR-prosesser.

Even Harald Thumb Video 18

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Presentasjon av Arbeidslivsundersøkelsen 2018 (ALx høst 2018)

Nylig arrangerte HR Norge medlemsmøte med tittelen «Når jobben ryker – hvem ryker med den?», i samarbeid med Kantar TNS hvor funnene fra arbeidslivsundersøkelsen ALX ble presentert. Denne gangen var fokus særlig på hva som bidrar til å holde folk sysselsatt om de mister den jobben de har.

Harald Djupvik Og Even Bolstad 002 Edited

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Aldersmas blir selvoppfyllende profeti

Når er du så gammel at det blir umulig å få seg ny jobb? Vi har spurt norske arbeidstakere og dommen er klar. Fra du er 55,7 år gjelder det å klore seg fast der du er, uansett hvor god og anvendelig du selv mener du er. Etter dette vurderer nordmenn det som nærmest umulig å få jobb, i følge vår ferske arbeidslivsundersøkelse.

Lonnsrapport 2018 Toppbilde

Rapporter - omtale

HR Lønnsrapport 2018

Nå lanseres HR Lønnsrapport 2018. Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1200 HR-stillinger i privat sektor, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Hr Undersøkelsen 2017 Toppbanner1

HR-undersøkelsen

Lansering HR-undersøkelsen 2017- HR’s syn på fremtidige organisatoriske utfordringer og muligheter

I de siste årene har mange gått fra å prate om den raske teknologiske utviklingen til å gjøre noe med det. Det har dukket opp nye buzzwords, og pressen er full av artikler som enten svartmaler eller rosemaler «fremtidens arbeidsliv». Får vi det enklere? Blir arbeidsplasser borte? Og kommer dette til å skje brått og voldsomt eller mer jevnt og trutt?

Gelx17 Thumb Original

GElx - Global Employee and Leadership Index - en global benchmark-undersøkelse

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

Årets Global Employee and Leadership Index har i år fokusert på en ansatts «livsløp», reisen fra han eller hun kommer inn døren til hun går ut av den igjen.

Hr Lønnsrapport 2017 Utsnitt

HR-lønnsrapport

HR Lønnsrapport 2017

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1100 HR-stillinger i privat sektor i, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Gelx 2016

GElx - Global Employee and Leadership Index - en global benchmark-undersøkelse

Lansering av ny rapport ”Global Employee and Leadership Index 2016”

Denne uken har HR Norge sammen med Ennova reist ut til de største byene for å presentere funnene fra årets rapport med totalt over 200 påmeldte i de fire største byene.

alx-toppbanner

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

ALx III: Hvordan ser det norske folk på produktivitet i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor tror private kan drive viktige samfunnsinstitusjoner bedre enn det offentlige. TNS Gallup og HR Norges halvårlige Arbeidslivsindeks viser dessuten at halvparten av alle arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn hvis det blir en aktuell problemstilling.

alx-toppbanner

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

ALx III: Privat eller offentlig – hvem er best på produktivitet?

Regjeringen etablerte den 7. mars 2014 Produktivitetskommisjonen som har som målsetting å vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene her i Norge og finne årsaker til at veksten i produktivitet har vært svakere siden midten 90-tallet. Kommisjonen skal også klarlegge de områdene der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor.

alx-toppbanner

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

ALx III: Offentlig ansatte mener private kan drive sykehus bedre

Et flertall av norske arbeidstakere mener private kan drive viktige samfunnsfunksjoner som sykehus, barnehager og skoler bedre enn det offentlige. De viktigste årsakene er lederfokus og lønn, avhengig av hvem som svarer.

Alx Iii 2016 01 Villighet Til Lonnsnedgang

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

ALx III: Halvparten er villig til å gå ned i lønn

Mer enn halvparten av norske arbeidstakere er villig til å gå ned i lønn dersom det blir en aktuell problemstilling.

HRU15-thumb

HR-undersøkelsen

HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser

Når året 2015 går mot slutten ser vi tilbake på et år der de fleste virksomheter har opplevd å seile i urolig farvann med tiltagende motvind. Endringer i rammevilkår har kommet inn i de fleste sektorer og bransjer, og mange virksomheter har opplevd det vi kaller brudd. Det vil si en brå organisatorisk endring i motsetning til det kontinuerlige endringsarbeidet mange har lagt opp til.

alx-toppbanner

ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Den halvårlige Arbeidslivindeksen (ALx), som er et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup, er nå klar. 1.065 nordmenn som i dag er i arbeid har svart på spørsmål som avdekker hvordan de opplever arbeidshverdagen sin.

GELx-eei-2015-forsiden

GElx - Global Employee and Leadership Index - en global benchmark-undersøkelse

Lansering av ny rapport ”Global Employee and Leadership Index 2015”

Denne uken har HR Norge sammen med Ennova reist ut til de største byene for å presentere funnene fra årets rapport med totalt over 300 påmeldte i de fire største byene.

Forside2 HR lonnsrapport 2015

HR-lønnsrapport

HR Lønnsrapport 2015

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. ( Fredag 10. april 2015) Denne er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

HR lonnsrapport 2014-450x300

HR-lønnsrapport

HR Lønnsrapport 2014

HR lønnsrapport 2014 er lansert. Rapporten er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

HR-undersokelsen-2014-450x300

HR-undersøkelsen

HR-undersøkelsen 2014: HR ikke helt på linje med linjen

HR-folk og linjeledere er ikke enige i hva som er det viktigste HR kan bidra med i årene som kommer. HR-folk vil jobbe strategisk, men linjen ønsker at de skal fokusere mer på det administrative.

EEI 2014

GElx - Global Employee and Leadership Index - en global benchmark-undersøkelse

Her er European Employee Index 2014

Medlemmer av HR Norge kan nå laste ned EEI-rapporten samt presentasjonen som ble kjørt på medlemsmøtene i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

OECD National stakeholders views skills-450x300

Rapporter - omtale

OECD utfordrer norske arbeidsgivere

OECD har gitt Norge sin kompetansediagnose. Sykdomstegnene er mange, men prognosen uklar. Spesielt på tre områder utfordres norske arbeidsgivere.

HRU thumb

HR-undersøkelsen

Lansering av HR-undersøkelsen 2013

Årets tema for HR-undersøkelsen har truffet en nerve, skal vi dømme etter fullsatte saler på presentasjonene. Nå er EVP på alles lepper.

CPA-2013-Matrix-Norway-300x207

Rapporter - omtale

Analyse viser hva de beste virksomhetene gjør annerledes

Ny forskning fra HR Norge, EAPM og Boston Consulting Group avdekker hva de beste virksomhetene gjør annerledes og gir spesifikke råd om hvordan virksomheter kan bruke HR til å få en konkurransemessig fordel.

eei-2013-660x300-450x300

GElx - Global Employee and Leadership Index - en global benchmark-undersøkelse

EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon

En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende forskjeller.

Her finner du liste over rapporter og undersøkelser. 
Last ned rapportene her. Passordbeskyttet medlemsfordel.