Rekruttering

Rekruttering Fremtiden Toppbanner

Ressursplanlegging

HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser

Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig behov og leveransekraft. Over 80% teller hoder, nyrekrutteringer, lønnskostnader og turnover, men færre har tall på fremtidige

Thumbnail Sven Og Henrik

Ressursplanlegging

Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging

I dette webinaret møter du Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som belyser hvordan digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav i virksomheter og mange virksomheter har startet på endringsreisen. Brått har Covid-19 satt denne reisen på «fast forward».

Ressursplanlegging Liten

Ressursplanlegging

Hvordan bemanne under korona

I disse dager har veksten av råd og artikler vært eksepsjonell og jungelen av informasjon har blitt håpløs å manøvrere i. Vår søsterorganisasjon i England (CIPD) har laget et veikart som kan være til god hjelp for deg. Veikartet får du her i form av et flytdiagram med ulike valgalternativer.

Rekruttering Thumb

Rekruttering

Ny rapport om rekruttering

HR Norge presenterer en ny rapport om rekruttering. Det hevdes at rekruttering er et av de viktigste HR-tiltakene for organisasjoner. I tillegg har forskningen til Schmidt & Hunter dokumentert en sammenheng mellom bruken av ulike rekrutteringsmetoder og arbeidsprestasjoner blant medarbeidere.

Kate Ingram Video

Employer branding

Bedre Employer Branding med HR-analyser

«Vi skal være den beste arbeidsplassen innen 2025». Dette var utfordringen Ingram fikk, og employer branding, dedikert teamarbeid, employee ambassador program og fakta fundert i HR-analyser har vært deler av reisen så langt. Her får du Ingrams foredrag fra Rekrutteringsdagene 2020.

Espen Skorstad Thumb

Rekruttering

Dette bør du tenke på før du anvender kunstig intelligens i ansettelser

Mange arbeidsgivere er fascinerte av ideen om å bruke kunstig intelligens (AI) for å forbedre ansettelsesprosessene. AI-baserte kandidatvurderinger er i økende grad en del av seleksjonsprosesser, i alt fra chatbot-realistiske samtaler med kandidater i situasjonsbaserte tester (SJT) til algoritmebaserte vurderinger av kandidatenes svar på testspørsmål.

Onboarding 2019 Thumb

Onboarding

Ny rapport om onboarding

HR Norge presenterer en ny rapport om onboarding. Onboarding har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet og fått en sentral plass innen Human Resource Management (HRM)

Eirill Wiik Video Thumb

Onboarding

Onboarding ved bruk av tjenestedesign

​De siste årene har interessen for designmetodikk og tjenestedesign økt. Samfunnsendringer og teknologitrender er med på å endre måten tjenester leveres og hvordan løsninger utvikles. Gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen er vi med å påvirke utvikling og bruken av teknologi på en helhetlig måte.​ Her får du Eirill Wiik sitt foredrag fra Onboardingkonferansen 2019.

Alexandra Bjerch Andresen Video Pluss

Onboarding

«Keep it Simple» - praktisk og kulturell onboarding i et internasjonalt konsern

Alexandra Bjerch-Andresen er HR Manager og business partner i BASF AS, Norge. Hun var på Onboardingkonferansen 2019 og snakket om onboarding i et internasjonalt konsern. Gikk du glipp av foredraget kan du se dette her.

Ey Video Thumb

Rekruttering

Future of work - Endring i EY

Hvem vi rekrutterer endrer seg - hva disse medarbeiderne forventer når de begynner å jobbe endrer seg, hvordan de anser karriere endrer seg og hvordan de vil lære endrer seg. Verden endrer seg og det må også HR! Gikk du glipp av Line Finstad sitt foredrag på medlemsmøtet Digitale verktøy for HR kan du se det her.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Asbjorn Rachlew Video Thumb

Rekruttering

Profesjonelle intervjuteknikker

Ingen intervjusituasjon er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør. Forskningen har ledet ut i en praktiske modell som er relevant for alle som ønsker å profesjonalisere sine intervjuteknikker. Gikk du glipp av Asbjørn Rachlew sitt foredrag om profesjonelle intervjuteknikker på Rekrutteringsdagene 2019 kan du se dette her.

Ole Petter Nyhaug Video

Rekruttering

Hvem kommer etter Millennials? Neste generasjon medarbeidere

Det har vært mye snakk om hvilke forventninger dagens unge, ofte kalt Millenials eller Genrerasjon Prestasjon, har til ledelse og arbeidsliv. Men nå er en ny generasjon på vei inn i arbeidslivet, og de er ikke helt som forrige ungdomsgenerasjon. Gikk du glipp av Ole Petter Nyhaug sitt foredrag på Rekrutteringsdagene kan de se og høre dette her.

Rekrutteringsdagene 2019  Facebook2 Ny

Rekruttering

Dette lærte vi under Rekrutteringsdagene 2019

Det er oppgangstider i Norge, og mange har rekruttering på agendaen. Årets konferanse bød på to dager med virksomhetscase, innspill fra meningsbærere og flotte muligheter for nettverksbygging og kunnskapsdeling. Her får du noen læringspunkter fra konferansen.

Rudi Myrvang Video

Rekruttering

Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søkere til ulike stillinger. Mye av utfordringen har vært å få fokuset bort fra karakterer og utdanningsnivå, og over på egnethet for selve stillingen de vurderes for.

Onboardingkonferansen 2018 Linked In

Onboarding

Dette lærte vi på Onboardingkonferansen 2018

Årets konferanse samlet over 300 mennesker da HR Norge for andre gang inviterte til Onboardingkonferansen. Her har vi samlet noen take aways fra konferansen for dere som ikke hadde muligheten til å være med i år, ellers som trenger en liten oppfriskning.

Onboarding Ny

Employer branding

Oppdatert temaark - Employer branding

I kampen om arbeidskraft blir HR stilt ovenfor utfordringer som griper inn på områder som tradisjonelt har vært en del av andre avdelinger. Employer branding er et svar på dette. Dette temaarket gir et overblikk over det viktigste du trenger å vite om employer branding.

Rekruttering Ny

Rekruttering

Nytt temaark om rekruttering

Rekruttering av nye medarbeidere kan være krevende – vi skal både finne en medarbeider som passer til jobben og en medarbeider som passer til organisasjonen. Her får du et temaark som gir deg tips og råd om hvordan du går frem i rekrutteringsprosessen.

Roger Bannister

Rekruttering

Hva kan vi lære av historien om Roger Bannister?

Roger Bannisters navn er kanskje ukjent for de fleste av oss og du lurer kanskje på hvordan kan hans navn knyttes til fagfeltet HR.

Kreativitet

Rekruttering

Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?

Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative prosessene og yrkene, er kreativitet nøkkelen til problemløsning og effektivt innovasjonsarbeid i alle bransjer. Her er en rask introduksjon til noen områder du kan benytte deg av i din rekrutteringsprosess.

Storebror Rekruttering I Stock 621461160 Thumb

Rekruttering

Personvern og rekruttering

Om få måneder innføres nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, vil reglene gjelde for norske virksomheter fra og med 25. mai 2018. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk i stor grad vil videreføres, er det nye regelverket langt mer detaljert enn det vi har i Norge i dag. Enkelte endringer i det nye regelverket vil også få direkte betydning i rekrutteringsprosesser.

Rekruttering1 Thumb

Rekruttering

Temaark rekruttering

Her finner du relevante temaark for fagområdet rekruttering.

Onboarding Ny

Onboarding

Onboarding med kommersiell effekt – Sånn gjør de det i KPMG

KPMG Norge rekrutterer ca. 200 nye medarbeidere hvert år. Selskapet er i sterk vekst og onboarding er et fokusområde. Tidsrommet fra arbeidskontrakten signeres og gjennom prøvetiden er viktig for både nyansatte og KPMG. "Vi er glade for at så mange flinke folk har lyst til å jobbe hos oss, og da vil vi gjøre vårt beste for at de skal få en god start" sier Vivi Kristensen, HR-direktør i KPMG Norge.

Karakterer Web

Rekruttering

Halvveis karakterer, men helveis karakter

Skal du rekruttere nyutdannede i høst? Ikke se deg blind på skolekarakterer. Sammenhengen mellom karakterer og jobbprestasjoner er svakere enn du tror.

Handtrykk

Onboarding

Få en god start på arbeidsforholdet

Et godt onboardingprogram er noe av det smarteste du kan ha på plass for å sørge for at vellykket rekruttering utvikler seg til et vellykket arbeidsforhold. Med god onboarding beholder du talentene, skaper gode ansattopplevelser, og prestasjonene blir bedre. Uten, risikerer du å måtte starte rekrutteringprosessen på nytt etter bare få måneder.

Leaders

Ressursplanlegging

Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?

I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken, mennesker, medarbeidere, human kapital) og organisasjon (arbeidsplassen, organisasjonens kapabiliteter, systemer, samhandling, kultur) og deres relative innflytelse på virksomhetens resultater.

lederutvikling

Rekruttering

Tar du rekruttering på alvor?

Vet du godt nok hva behovet ditt er når du går i gang med en rekrutteringsprosess? Blir det en kopi av den som har sittet i stillingen eller er det en grundig analyse av behov – med andre ord gjennomføring av en jobbanalyse. Mange sier de gjør det, men erfaringen viser at mange drifter bort fra målet når ansettelsen gjøres.

Rekruttering

Rekruttering

Forskning på seleksjonsmetoder i rekruttering

Når organisasjoner rekrutterer nye medarbeidere er de selvsagt interessert å velge den ”beste” kandidaten blant søkerne. Ulike seleksjonsmetoder blir benyttet og blant de mest benyttede er intervjuet (strukturert eller ustrukturert) samt tester i en eller annen form, men det er mange flere å velge i.

Onboarding

Onboarding

Er du ansvarlig for å ta imot nyansatte i din virksomhet?

Da har du ansvar for første inntrykket. Du representerer hele virksomheten overfor hver eneste nyansatte, så din jobb er kritisk og ekstremt viktig. Du er ansvarlig for at den nyansatte trives fra første dag og blir produktive så raskt som mulig.

Ansettbar

Ressursplanlegging

Ansettbarhet og talent

”Hovedårsaken til at unge talentfulle ledere bytter jobb er manglende muligheter for videreutvikling og kompetansebygging hos arbeidsgiveren”. Utsagnet kom frem i en artikkel i Finansavisen 26. oktober 2016. Artikkelen refererte til en undersøkelse gjennomført blant kandidatene til konsulentselskapet Assessits konkurranse ”Årets unge ledere”.

emergency exit 600x400

Ressursplanlegging

Turnover - revidert temaark

Et måltall mange virksomheter benytter seg av er «Turnover». Men hva indikerer det, hvordan måles det, og hvordan får man økt nytten av å fokusere på det?

bear-driving-1024x678

Rekruttering

Ta styringen: Rekruttering krever kompetanse

De færreste vil låne ut bilen til en som ikke kan dokumentere kjøreferdigheter. Nyansettelser koster mer enn de fleste biler. Hva er grunnen til at kravene til kompetanse hos de som rekrutterer ofte er så lave?

Onboarding

Onboarding

Velkommen om bord - Vellykket påmønstring av nye medarbeidere

I mange bransjer var det lenge vanlig at prosessen med å integrere en nyansatt inn i virksomheten, i stor grad ble overlatt til personalavdelingen. Med unntak av en praktisk orientering første dag, ble mange nyansatte i praksis overlatt til seg selv i en synk-eller-svøm situasjon der altfor mye avgjøres av en lang rekke tilfeldigheter underveis.

rekruttering veiskille

Rekruttering

Rekruttering - ved et veiskille?

Er det riktig å snakke om rekruttering nå vi står ved starten av et år som preget av mørke skyer på himmelen? Vi leser daglig om utsiktene i norsk økonomi og hvordan dette kan påvirke sysselsettingen.

arbeidsgiverforhold 2

Rekruttering

18 tips for bedre rekrutteringspraksis

Arbeidet som utføres med å tiltrekke kompetente medarbeidere til våre virksomheter er en av de viktigste rollene ledere og HR medarbeidere har. Metodene som benyttes er blitt mer sofistikerte, men dette til tross så er vi i siste instans avhengige av beslutninger som tas av mennesker.

arbeidsgiverforhold 2

Ressursplanlegging

Proaktivitet er avgjørende i en omstillingstid…

I disse omstillingstider hvor mange virksomheter står ovenfor nedbemanning har HR en enestående mulighet for å ta føringen og lede virksomheten suksessfullt gjennom vanskelige omstillinger. Men det krever at HR tar på den proaktive hatt i rett tid. Rett tid - er for mange nå…..

Sven Kinden-Iversen medlmote rekruttering 20150619 090719

Jobbintervjuet

Medlemsmøte på video: Jobbintervjuet

Hvordan gjennomfører du best et jobbintervju? Det lærer du ved å se denne ca 45 minutter lange videoen fra HR Norges første direktesendte webcast fra medlemsmøte 19. juni 2015.

Se-inn-i-fremtiden

Ressursplanlegging

Rekruttering – kan vi forutse frivillig turnover?

Kostnadene ved at medarbeidere slutter for å søke nye utfordringer (frivillig turnover) kan være høye. Beregninger som er gjort, antyder at kostnadene kan utgjøre 1 – 2 årslønner, f.eks «tap av effektivitet samt å erstatte personen som slutter beløper seg til 1-2 årslønner avhengig av rollens kompleksitet».

177H-small

Rekruttering

Vi vet jo at jobbsøkerne er på mobil. Men vi gjør ikke noe med det.

Alle snakker om mobilrevolusjonen. Men få gjør noe med det. Særlig ikke hodejegere og andre rekrutterere.

linkedin-linkedout

Rekruttering

6 grunner til at du mislykkes med LinkedIn-rekruttering

Mange rekrutterere gjør seg feil antagelser i forhold til potensielle kandidater på LinkedIn, mener Andy Headworth, en anerkjent ekspert på rekruttering gjennom sosiale medier.

startupstockphotos-57-meeting-cropped

Rekruttering

Skaper du ambassadører i rekrutteringsprosessen?

​Høy kundetilfredshet er resultatet av en lang rekke av aktiviteter som kan føres helt tilbake til rekrutteringsaktivitetene til virksomheten. Rekrutteringsaktivitetene har som mål å identifisere, og ansette de beste kandidatene til ledige stillinger i virksomheten. Men i denne prosessen er det noen fallgruver som vi skal berøre i denne artikkelen.

predictive-analysis-marc-smith-flickr-cc-450x300

Jobbintervjuet

Få føleriet ut av rekrutteringen

Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med hva vi erstatter det.

2014-09-13-finansavisen-hodejegere-450x300

Rekruttering

Finansavisen: 10 tips for valg av hodejegere

HR Norges Sven Kinden Iversen og Even Bolstad deler 10 tips for hodejakt med Finansavisens lesere i et oppslag lørdag 13. september.

Arbeidsrett

Ressursplanlegging

Slik unngår du fallgruver ved innleid arbeidskraft

Gjør du feil når du bruker midlertidig arbeidskraft kan du fort sitte med en ny ansatt du ikke hadde planlagt for. Kari B Andersen guider i rettsjungelen.

social networking-450x300

Rekruttering

Tema: Sosial rekruttering i 6 steg

Rekruttering i sosiale medier har på kort tid gått fra å være "viktig å følge med på" til en selvfølgelig del av rekrutteringsstrategien. Her får du en oppdatert gjennomgang av de viktigste plattformene i et HR-perspektiv.

Talenutvikling

Rekruttering

“Konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø” eller “stolthet, mening og verdier”?

Stillingsmarkedet er en markedsplass hvor selgerne ofte tilbyr noe helt annet enn det kjøperne ser etter. Der du tror at “et ungt og dynamisk arbeidsmiljø” er salgsargument nummer en, etterspør den unge, dynamiske først og fremst verdier, holdninger og mening.

genius next exit 660x300

Employer branding

Hva HR bør vite om employer branding

I kampen om arbeidskraft blir HR stilt ovenfor utfordringer som griper inn på områder som tradisjonelt har vært en del av andre avdelinger. Employer branding er et svar på dette. Dette temaarket gir et overblikk over det viktigste du trenger å vite om employer branding.

Bicycle-motocross-foto-wikimedia-commons

Ressursplanlegging

Unødvendig omstilling

«Livet er som en sykkeltur, for å holde balansen må du holde deg i bevegelse», minner Even Bolstad om. Det handler om omstilling – på godt og vondt – og utfordringen som ligger i å tenke nytt når alt går bra.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!