Rapporter

Som medlem i HR Norge kan du logge deg inn og få tilgang til mer fagstoff og dybdeinnhold. Her finner du en oversikt over aktuelle rapporter.

Hvert år lanserer vi HR-rapporter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Har du glemt brukernavnet ditt? Prøv med e-postadressen din eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med tilgang.

Har du problemer med å laste ned rapportene våre? Da kan løsningen være å oppdatere til siste versjon av Adobe Reader, dette gjør du gratis her: https://get.adobe.com/no/reader/

2020

Tech Gevinster Forsidebilde Staende

Rapport

Tech / gevinster 2020

Den nye rapporten utarbeidet av Devoteam Fornebu Consulting (Devoteam) og HR Norge setter søkelys på HCM-anskaffelser spesielt, og mulige gevinsttyper som kan forventes av organisasjonen gjennom en slik investering. Rapporten tar utgangspunkt i Devoteams prosessmodell for HCM (Human Capital Management).

Forside Hlr

Rapport

HR Lønnsrapport 2020

Rapporten gir veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsfastsettelsen.

Belonningspraksis 2020 Forside

Rapport

Belønningspraksis 2020

For belønningspraksis- rapporten har 141 virksomheter bidratt med informasjon om sin lønnspraksis slik den var i starten av året. For denne rapporten har vi også sammenligningstall fra 2009 – den forrige gangen en stor krise rammet virksomhetene.

Rekruttering Forsidebilde

Rapport

Rekruttering

HR Norge presenterer en ny rapport om rekruttering. Det hevdes at rekruttering er et av de viktigste HR-tiltakene for organisasjoner. I tillegg har forskningen til Schmidt & Hunter dokumentert en sammenheng mellom bruken av ulike rekrutterings-metoder og arbeids-prestasjoner blant medarbeidere.

Forside Hru 2020

Rapport

HR-undersøkelsen 2020

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere.

2019

Onboarding 2

Rapport

Onboarding

Onboarding har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet og fått en sentral plass innen Human Resource Management (HRM)

Forside Rapport Hr Analyse

Rapport

Rapport om HR-analyse i Norge - status 2019

HR Norge presenterer en ny rapport om status HR-analyse i Norge.

Forside Hva Holder Direktoren Vaken

Rapport

Hva holder direktørene våken om natten?

Forside Mangfold

Rapport

Mangfold som virker

Hr Lonnsrapport 2019 Forside

Rapport

HR lønnsrapport 2019

Rapporten er utgitt av HR Norge, dataene og underlagsmaterialet er utarbeidet av Korn Ferry som er en verdensomspennende leverandør innen lønnsundersøkelser.

Hcm 2019 Norway Forsidebilde A4

Rapport

HCM systems in Norway

– An independent analysis, market overview and summary of HCM systems and vendors in Norway

2018

Forside Rapport Hru 2018

HR undersøkelsen 2018

I årets rapport har vi dykket ned i hva de konkret gjør med digitalisering, fleksibilitet, demografiske endringer samt fokuset på analyser, og hvilke nye dilemmaer og problemstillinger som kommer på banen når arbeidslivet endrer seg.

Gdpr

GDPR veiledning for HR

Her får du en GDPR veileder spesielt utarbeidet for deg som jobber i HR

Forside Lonnsrapport 2018

Rapport

HR Lønnsrapport 2018

Tallene i rapporten er basert på reelle tall innhentet i juli 2017 for over 200 virksomheter.

2017

Hr Undersøkelsen 2017 Lite

Rapport

HR Undersøkelsen 2017

I undersøkelsen har vi sett på 4 trender som vil påvirke arbeidslivet i stor grad.

Gelx 2017 Forside

Rapport

GELx 2017: Årets rapport (PDF)

GELx 2017 tar for seg ansattreisen, fra ansettelse til oppsigelse.

Hr Lønnsrapport Forside Web

Rapport

HR Lønnsrapport 2017

Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1100 HR-stillinger i privat sektor i, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

2016

Gelx 2016 Forsiden

Rapport

GELx 2016: Global Employee and Leadership Index

Global Employee and Leadership Index 2016, en global benchmark-undersøkelse fra Ennova hvor de norske resultatene er tolket i samarbeid med HR Norge.

Forsiden Hr Lønnsrapport 2016

Rapport

HR Lønnsrapport 2016

Snf Cranet 2015 Forsiden

Rapport

SNF Cranet - HR-feltet i Norge 1995–2014: Stabilitet og profesjonalisering?

2015

HRU15-thumb

Rapport

HR Undersøkelsen 2015 - endringsarbeid

GELx-eei-2015-forsiden

Rapport

Global Employee and Leadership Index 2015 - engasjement og effektive medarbeidere

Hrcs

Rapport

HRCS 2015 - Creating HR Value from the Outside-In

2014

HR-undersokelsen-2014-450x300

Rapport

HR Undersøkelsen 2014

BCG Creating People Advantage Oct 2013-83x120

Rapport

Creating People Advantage 2014-15

eei-2013-660x300-450x300

Rapport

European Employee Index 2014

2013

eei-2013-660x300-450x300

Rapport

European Employee Index 2013

hrunde thumb

Rapport

HR Undersøkelsen 2013

BCG Creating People Advantage Oct 2013-83x120

Rapport

Creating People Advantage 2013

2012

EEI2012-forside-450x300

Rapport

European Employee Index 2012

HR-undersøkelsen 2012-84x120-1

Rapport

HR Undersøkelsen 2012

CAPITALENT-EAPM Report2012-89x120

Rapport

Capitalent - EAPM Report 2012

CreatingPeopleAdvantage2012HR NorgeBCGEAPMWFPMA-88x120

Rapport

Creating People Advantage 2012

Hrcs 2012

Rapport

HRCS 2012 - The State of the HR Profession

2011

EEI 2011

Rapport

European Employee Index 2011

HR-undersøkelsen-2011-ii

Rapport

HR Undersøkelsen 2011

BCG-2011

Rapport

Creating People Advantage 2011

Whitepaper-BCG-2011

Rapport

Hard Wiring Diversity into Your Business

2010

HR-undersøkelsen-2010

Rapport

HR Undersøkelsen 2010

EEI 2010

Rapport

European Employee Index 2010

Bcg-2010

Rapport

Creating People Advantage 2010

Whitepaper-BCG-2010-ii

Rapport

Creating a new Deal for Middle Managers 2010

2009

HR-undersøkelsen-2009

Rapport

HR Undersøkelsen 2009

EEI 2009

Rapport

Euopean Employee Index 2009

BCG Creating People Advantage ES June 2009

Rapport

Creating People Advantage 2009

2008

HR-undersøkelsen-2008

Rapport

HR Undersøkelsen 2008

Bcg-2008

Rapport

Creating People Advantage 2008

EEI 2008

Rapport

Euopean Employee Index 2008

2007

EEI 2007

Rapport

European Employee Index 2007

HR-undersøkelsen-2007

Rapport

HR Undersøkelsen 2007