Illustrasjon temaark

Temaark

HR Norge utgir en rekke temaark, alene eller i samarbeid med en av våre samarbeidspartnere. På denne siden vil du finne en oversikt over våre nedlastbare temaark. Disse er forbeholdt våre medlemmer og krever pålogging.

Her finner du den fullstendige oversikten over HR fagområder med artikler og relevant materiell.

Arbeidsgiverforhold

Mer om temaet arbeidsgiverforhold finner du her.

Temaark arbeidsgivers styringsrett

Temaark

Arbeidsgivers styringsrett

Temaark fleksibilitet i norsk arbeidsliv

Temaark

Fleksibilitet i norsk arbeidsliv

Temaark forhandlinger i arbeidslivet

Temaark

Forhandlinger i arbeidslivet - grunnleggende

Temaark fratredelsesavtalens ABC

Temaark

Fratredelsesavtalens ABC

Temaark har-ikke-ansatte-ansvar-for-arbeidspl og miljø

Temaark

Har ikke ansatte ansvar for arbeidsplass og arbeidsmiljø?

Temaark lover og regler ved rekruttering

Temaark

Lover og regler ved rekruttering av nye medarbeidere

Temaark omstilling og nedbemanning

Temaark

Omstilling og nedbemanning

Kompetanseutvikling

Mer om temaet kompetanseutvikling finner du her.

Temaark Behovsanalyse for kompetanseutvikling

Temaark

Behovsanalyse ved kompetanseutvikling

Temaark evaluering av kompetanseutvikling

Temaark

Evaluering av kompetanseutvikling

Temaark generelt om kompetanseutvikling

Temaark

Generelt om kompetanseutvikling

Temaark intro og opplæring av nyansatte

Temaark

Introduksjonsprogram og opplæring av nyansatte

Temaark Kunstnerisk kompetanse innen HR

Temaark

Kunstnerisk kompetanse innen HR

Temaark Typer og valg av kompetansestrategi

Temaark

Typer og valg av kompetansestrategi

Temaark Talent Management

Temaark

Talent Management

Lønn

Mer om temaet lønn finner du her.

Temaark Belønning

Temaark

Belønning

Temaark lønnsregulering

Temaark

Lønnsregulering

Ressursplanlegging og rekruttering

Mer om temaet rekruttering finner du her.

Forside Rekruttering 2018

Temaark

Tips og råd for å rekruttere medarbeidere

Temaark bruk av psykologiske tester

Temaark

Bruk av psykologiske tester

Forside Employer Branding Ny 2

Temaark

Employer Branding

Temaark evaluering av rekrutteringsprosessen

Temaark

Evaluering av rekrutteringsprosessen

Temaark onboarding

Temaark

Onboarding

Temaark rekrutteringsøkonomi

Temaark

Rekrutteringsøkonomi

Temaark turnover

Temaark

Turnover

Organisasjon og ledelse

Mer om temaet organisasjon og ledelse finner du her.

Temaark du har blitt ny leder av HR

Temaark

Du har blitt leder av HR

Temaark Prosjektledelse

Temaark

HR sin rolle i prosjektledelse

Hr Analyse Forside

Temaark

HR analyse

Temaark Hvordan gjøre HR til en forretningsalliert

Temaark

Hvordan gjøre HR til en forretningsalliert

Temaark hvordan kan HR bidra til verdiskaping

Temaark

Hvordan kan HR bidra til verdiskaping

Hvordan Bli God I Hr

Temaark

Hvordan bli god innen HR